Llistes

Llista no ordenada etiqueta:<ul>


Llista ordenada etiqueta:<ol>

  1. Primera entrada
  2. Segona entrada
  3. Tercera entrada

Llista anidada

  1. Primera entrada
  2. Segona entrada
    1. primera subentrada
    2. segona subentrada
  3. Tercera entrada

Llista desordenada anidada


Llista de descripci├│ etiqueta:<dl>

Primera entrada
Descripci├│